חישוב דטרמיננטה מטריצה 3x3 - פיתוח לפי שורה ראשונה.

בסרטון זה נחשב דטרמיננטה של מטריצה מסדר 3x3 באמצעות פיתוח לפי שורה ראשונה.

Copyright © 2018 by bigsigama.com