חישוב דטרמיננטה מטריצה 3x3 - חוק סארוס

בסרטון זה נחשב דטרמיננטה של מטריצה מסדר מסדר 3x3 באמצעות חוק סארוס.

Copyright © 2018 by bigsigama.com