תהליך גרם-שמידט במישור

תהליך גרם-שמידט במרחב הוא שיטה לאורתוגונליזציה קבוצת ווקטורים במרחב מכפלה פנימית. סרטון זה ממחיש את התהליך במישור.

Copyright © 2018 by bigsigama.com