תהליך גרם-שמידט במרחב

תהליך גרם-שמידט במרחב הוא שיטה לאורתוגונליזציה קבוצת ווקטורים במרחב מכפלה פנימית. סרטון זה ממחיש את התהליך במרחב.

Copyright © 2018 by bigsigama.com